CV ze zdjęciem poproszę…..

Jedną z zalet położenia siedziby naszej kancelarii w centrum miasta jest bliskość różnego rodzaju lokali gastronomicznych. I tak wczoraj zrobiłam sobie koło południa przerwę w pracy i wybrałam się przekąsić z moim wspólnikiem małe co nie co (Ci którzy mnie znają powiedzieliby zapewne, że nie małe, a większe co nie co ). Czekając na zamówione danie zauważyłam w lokalu ogłoszenie o mniej więcej tej treści ,,Zatrudnię pracownika, cv ze zdjęciem proszę składać ….. „ . No właśnie, czy pracodawca może od nas wymagać żebyśmy złożyli cv ze zdjęciem? To jakich danych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o pracę precyzuje art. 221 Kodeksu Pracy. Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 894) zostały wskazane dokumenty jakich może domagać się pracodawca od kandydata do pracy. Zarówno jeden, jak i drugi akt prawny nie dają podstaw ku temu, aby pracodawca żądał dołączenia do CV zdjęcia (chociaż jeszcze do 28.07.2006 r. ww. rozporządzenia wśród dokumentów wymieniało kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczbą fotografii, od 2006 r. zapis dotyczący niezbędnej liczby fotografii został wykreślony).
Zatem w świetle przytoczonych przepisów żądanie przez pracodawcę dołączenia zdjęcia do cv może okazać się źródłem jego potencjalnych kłopotów. Po pierwsze może zostać oskarżony o dyskryminację w zatrudnieniu przy prowadzonym procesie rekrutacji. Po drugie nie zapominajmy, że wizerunek to również dane osobowe, a na ich przetwarzanie pracodawca musi uzyskać zgodę i przekazać pracownikowi szereg informacji wymaganych przez RODO. Po trzecie wizerunek to także dobro osobiste i nie może być rozpowszechniany bez zgody osoby na nim przedstawionej (nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca zamieścił zdjęcie pracownika na stronie internetowej, chociażby w celu zaprezentowania zespołu). Powyższe otwiera pracownikowi drogę do roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może poprosić pracownika o zdjęcie np. w celu wyrobienia identyfikatorów, czy też właśnie zamieszczenia na stronie internetowej. Musi jednak zadbać o to, aby uzyskać zgodę pracownika i dopełnić szeregu obowiązków informacyjnych (RODO).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *