Lichwa, czyli jak zaciągnąć dług na 600 zł a spłacić 24.000 zł – ciąg dalszy.

Jak pamiętacie przy opisie perypetii naszego klienta który zaciągnął dług na 610 zł, a spłacić miał 24.000 zł zastrzegliśmy, że osobno opiszemy kwestie przedawnienia – słowo się rzekło … Temat na czasie, bo w związku ze zmianą terminów przedawnienia, wszyscy nagle odgrzebują stare wyroki i egzekwują należności sprzed lat, czasem z odsetkami za kilka lub kilkanaście lat. Powstaje pytanie czy to prawidłowe? I jak zwykle w prawie odpowiedź brzmi – TO ZALEŻY 🙂

Zacznijmy od wiadomości dobrej dla dłużnika – odsetki wynikające z prawomocnego wyroku czy tez nakazu zapłaty przedawniają się po 3 latach. Chodzi jednak tylko o te odsetki które nie są objęte wyrokiem. Innymi słowy jeśli w wyroku zasądzono odsetki od określonego dnia, to te odsetki liczone do dnia prawomocności wyroku przedawniają się po 6 latach (po 10 wg uprzednio obowiązujących przepisów). Jednak odsetki które powstają po prawomocności przedawniają się po 3 latach. Skoro już się powymądrzałem i pokazałem jaki nasz zawód jest skomplikowany, to teraz przedstawię to po ludzku – na przykładzie 🙂

Jeśli w wyroku orzeczono kwotę x z odsetkami od 1 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty, a wyrok uprawomocnił się 1 stycznia 2016 r. to odsetki liczone od 1 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. przedawnią się po 6 latach. Ale odsetki które są naliczane po 1 stycznia 2016 r., a więc po dacie prawomocności, będą się przedawniać po 3 latach. A więc zakładając, że wierzyciel nie zacznie egzekucji czy tez nie przerwie biegu przedawnienia w inny sposób począwszy od 2 stycznia 2019 r. (po 3 latach) zaczną nam przedawniać się odsetki. Co istotne odsetki przedawniają się za każdy dzień osobno, a więc 2 stycznia 2019 r. przedawnią się odsetki za 2 stycznia 2016 r., 3 stycznia 2019 r. przedawnią się odsetki za 3 stycznia 2016 r. i tak dalej ….

Jak się to ma do naszego Klienta który ma zapłacić 24.000 zł z zaległości w kwocie 610 zł? W jego wypadku egzekucja została wszczęta  zaraz po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty i była prowadzona do 2011 r. Od dnia umorzenia egzekucji (która niestety przerwała bieg terminu przedawnienia), należy od nowa liczyć 3 letnie przedawnienie na odsetki które powstały po dniu uprawomocnienia nakazu. W 2014 r. przedawniły się więc odsetki za około 10 lat (od 2001 – po uprawomocnieniu nakazu, do 2011 – umorzenie egzekucji), a później przedawniały się za kolejne lata (w 2015 przedawniły się za rok 2012, etc.).

Jeśli po kilku latach odezwie się do was komornik żądając zapłaty należności głównej i odsetek za wiele lat, już wiecie jakie macie prawa. Jak z nich skorzystać? Przyjdźcie do nas to wam pomożemy 🙂 Ale jeśli nie chcecie mieć do czynienia z prawnikami (co szczerze mówiąc doskonale rozumie) możecie też sami wnieść pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części dotyczącej odsetek (co było druga podstawa pozwu w sprawie opisywanej powyżej). Pozytywne rozstrzygniecie pozwoli wam uniknąć konieczności płacenia nienależnych odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *