Subwencje – nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców w dobie koronowirusa – część II – Zasady dla małego i średniego przedsiębiorcy.

W dniu dzisiejszym o godzinie 18 rozpoczął się nabór wniosków o subwencje. Jakiś czas temu opisywaliśmy subwencje w zakresie mikroprzedsiębiorców. Dziś przybliżymy tą kwestię w zakresie małych i średnich przedsiębiorców.  
Jak wspominaliśmy w poprzednim poście subwencje są przeznaczone wyłącznie dla podmiotów które zatrudniają pracowników. Dzielą się na subwencje dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich oraz dla dużych przedsiębiorców. Co to jest? Najprościej rzecz ujmując jest to pożyczka, która po spełnieniu określonych warunków będzie bezzwrotna, maksymalnie w 75 procentach.
Za małe i średnie przedsiębiorstwa uznaje się  przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a ich roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR. Warunkiem udzielenia subwencji jest:
a) Spadek obrotów o minimum 25 % liczonych poprzez porównanie 2 miesięcy z tego roku lub miesiąca z tego roku i analogicznego z poprzedniego,
b) Nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
c) Beneficjent rzeczywisty płaci podatki w Polsce, rezydencja podatkowa,
d) Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
e) Nie zaleganie z podatkami lub składkami ZUS na 31 grudnia 2019 r.
Na co można przeznaczyć subwencje?
a) Pokrycie kosztów prowadzenia działalność (z wyłączeniem możliwości zakupu innego przedsiębiorcy),
b) Spłata kredytów (do  25 % subwencji może być przeznaczone na spłatę kredytu przed jej terminem)
c) Środki nie mogą być przeznaczone na płatności dla właściciela firmy lub osób z nim powiązanych.
Ile możemy otrzymać?
Kwota zależy od spadku obrotów obliczonego w sposób określony powyżej oraz przychodu ze sprzedaży towarów i usług za 2019 r. (najłatwiej ustalić tą wartość na podstawie sprawozdania finansowego). Dofinansowanie liczone jest w następujący sposób:
a) przy spadku od 25 do 50 % – 4 % wartości sprzedaży za rok 2019,
b) przy spadku 50-75 % – 6 % wartości sprzedaży za rok 2019,
c) przy spadku powyżej 75 % – 8 % wartości sprzedaży za rok 2019,
Kiedy i ile muszę zwrócić?
Na pewno do zwrotu będzie 25 % subwencji. Z kolei 25 % zostanie umorzone jeśli będziemy prowadzić działalność gospodarczą w terminie 12 miesięcy od jej udzielenia. Kolejno 25 % subwencji może być umorzone, jeśli skumulowana strata gotówkowa ze sprzedaży za 12 miesięcy liczone od daty odnotowania pierwszej straty po 1 lutego 2020 r., lub miesiąca udzielenia subwencji, będzie równa lub większa od równowartości 25 % otrzymanej subwencji. Jeśli będzie mniejsza, umorzenie obejmie mniejszą wartość. Bez względu na wartość straty umorzenie na podstawie tej przesłanki nie może przekroczyć wartości 25 % otrzymanej subwencji. Następne 25 % otrzymanej subwencji zostanie umorzone jeśli utrzymamy stan zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, jeśli go nie utrzymamy wysokość umorzenia będzie wyliczana proporcjonalnie, przy czym trzeba utrzymać co najmniej 50 % zatrudnienia.
Kiedy zwrot? W terminie 24 miesięcy, przy czym spłata zaczyna się od 13 miesiąca po otrzymaniu subwencji.
Zdajemy sobie sprawę, że to skomplikowane 🙂 Wiemy również, że powyżej podaliśmy tylko podstawy (żeby was nie zanudzić) 🙂 Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, ustalić czy macie szansę na subwencję, czy spełniacie warunki, jak ją uzyskać – zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *