Kolejna wygrana sprawa frankowa.

Z przyjemnością informuję, że nasza kancelaria otrzymała kolejny pozytywny wyrok w sprawie frankowej, na podstawie którego sąd uznając nieważność zawartej umowy nakazał bankowi zwrot wszystkich otrzymanych od naszych klientów wpłat. Dlaczego jednak wspominam o tym konkretnym wyroku, a nie wielu innych?? Ponieważ w zakresie tej sprawy było kilka ciekawych kwestii i różniła się od innych postępowań, między innymi w następujący sposób:

– nasi klienci sami wnieśli pozew i prowadzili postępowanie przez 4 lata,

– w trakcie trwania procesu doszło do spłaty całego kredytu,

– w związku ze spłatą kredytu trzeba było zmienić całe żądanie pozwu (na tym etapie zgłosili się do nas),

– jeszcze przed wyrokiem otrzymaliśmy pozew z banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (bez odsetek i kosztów) oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału (co jest przedmiotem osobnego postępowania).

Jak widać sprawa nie była sztampowa, ale na szczęście zakończyła się nas pozytywnie – sąd potwierdził, że umowa z bankiem była nieważna, a więc bank ma zwrócić wszystko co nasi klienci zapłacili 🙂 Teraz czekamy na apelację lub uprawomocnienie się wyroku i jednocześnie już walczymy w sprawie z powództwa banku. Ponieważ kwestie związane z roszczeniami banku, ich przedawnieniem, a zwłaszcza wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału są dość skomplikowane, to opiszemy je w osobnym poście 🙂 Gratulujemy naszym Klientom i liczymy, że pozostałe sprawy zakończymy równie pozytywnie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.