Kolejna prawomocnie wygrana sprawa frankowa :)

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał korzystny dla nas wyrok Sądu Okręgowego, związany z umową frankową 🙂

Sprawa była o tyle ciekawa i odmienna od dotychczasowych, że po pierwsze reprezentowaliśmy pozwanych, a po drugie to nie pozwani zawarli umowę z bankiem – brzmi ciekawie?? Rodzice naszych Klientów zawarli umowę kredytu na budowę wymarzonego domu, kredyt jak łatwo się domyśleć był we frankach i był kredytem indeksowanym (patrz wyjaśnienia z poprzedniego artykułu). Zabezpieczeniem umowy była hipoteka na domu. Ponieważ rodzice naszych klientów popadli w kłopoty finansowe bank wypowiedział umowę i zażądał zwrotu całości kredytu z odsetkami i kosztami, egzekucja była jednak bezskuteczna. Bank nie mógł prowadzić egzekucji z domu, bo ten został wcześniej przez rodziców darowany naszym klientom. Zgodnie z przepisami bank więc musiał pozwać naszych klientów (to temat na inny artykuł). Jakkolwiek to nie oni zawarli umowę, podnieśliśmy względem niej zarzut nieważności umowy, opierając się głównie na nieuczciwych zapisach o przeliczaniu wartości rat kredytowych (bliżej opisane w poprzednim wpisie). Na tej podstawie wygraliśmy przed Sądem I Instancji który potwierdził nieważność umowy, skutkiem czego jest nieważność hipoteki ustanowionej na jej zabezpieczenie – a skoro nie ma hipoteki, to nie można żądać od naszych klientów zapłaty 🙂

Teraz Sąd Apelacyjny potwierdził ten wyrok (sygn. akt I ACa 81/19).Efekt – nasi klienci mogą nadal cieszyć się domem darowanym przez rodziców, nie obawiając się, że bank im go odbierze, albo będzie dochodził od nich należności 🙂 Cieszymy się razem z nimi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *