Podstawowe różnice między separacją, a rozwodem

Główną różnicą pomiędzy separacją, a rozwodem są odmienne przesłanki orzekania. Do orzeczenia rozwodu sąd musi ustalić, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast przesłanki separacji są łagodniejsze. Do jej orzeczenia wystarczy stwierdzenie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, bez cech trwałości. Sąd może zatem orzec separację, nawet gdy można się spodziewać, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia. Jest tak dlatego, że jednym z celów separacji jest danie małżonkom możliwości przemyślenia sytuacji i ewentualnego powrotu.

Natomiast należy zaznaczyć, że istnieje także zasadnicza różnica pomiędzy separacją sądową, a separacją faktyczną, którą małżonkowie często mylnie utożsamiają ze sobą. Separacja faktyczna najczęściej polega na tym, że małżonkowie nie mieszkają już razem, ale nadal darzą się uczuciem, wspólnie decydują o kwestiach majątkowych lub nawet utrzymują kontakt fizyczny. Natomiast, aby sąd mógł orzec separację (tzw. separacja sądowa) musi stwierdzić zupełności rozkładu pożycia, a rozkład pożycia małżonków jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków – duchowe, fizyczne i gospodarcze – uległy zerwaniu. Zatem separacja faktyczna nie zawsze powoduje możliwość uzyskania orzeczenia separacji sądowej z tego powodu, że między małżonkami nie zostały zerwane ww. trzy więzi.

Przy orzekaniu separacji, tak jak i w sprawie rozwodowej, sąd może orzekać o winie w rozkładzie pożycia, jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone, a jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci to sąd orzeka w kwestiach władzy rodzicielskiej, kontaktów, miejsca pobytu i alimentów. Po orzeczeniu separacji pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to sąd orzeka także o sposobie korzystania z niego. Wreszcie pozostawanie w separacji powoduje, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy i nie mają prawa do zachowku.

Wydawać by się zatem mogło, że oba postępowania wywierają tożsame skutki prawne. Nic bardziej mylnego. Pomiędzy separacją i rozwodem zachodzi bowiem zasadnicza różnica, polegająca na tym, iż małżonkowie pomiędzy którymi doszło do prawomocnego orzeczenia separacji, w dalszym ciągu związani są węzłem małżeństwa. Oznacza to, iż nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, a kobieta względem, której orzeczono separację, nie może także powrócić do swojego panieńskiego nazwiska.Warto również dodać, iż jeśli małżonkowie do siebie powrócą, możliwe jest w każdym czasie zniesienie separacji, na zgodny wniosek stron. Spowoduje to zniweczenie skutków jej orzeczenia i powrót przez małżonków do stanu sprzed wydania wyroku o separacji.

Jeśli zatem nie jesteście Państwo pewni, które z powyższych rozwiązań będzie najbardziej optymalne w Państwa sytuacji to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.
(Foto: Pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *