Subwencje – nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców w dobie koronowirusa. Zasady dla mikroprzedsiębiorcy.

Około 5 dni temu Premier oznajmił, że wprowadzona zostanie Tarcza 2.0 oraz subwencje dla przedsiębiorców. W samej ustawie o subwencjach jednak nie ma mowy, ale są one już opisane na stronie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Co to jest i dla kogo?
Subwencje są przeznaczone wyłącznie do podmiotów które zatrudniają pracowników. Dzielą się na subwencje dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich oraz dla dużych przedsiębiorców. Co to jest? Najprościej rzecz ujmując jest to pożyczka, która po spełnieniu określonych warunków będzie bezzwrotna, maksymalnie w 75 procentach. Ponieważ duzi przedsiębiorcy z pewnością mają już sztaby prawników, którzy przeanalizowali wszelkie możliwości skupię się na mikroprzedsiębiorcach i małych oraz średnich przedsiębiorcach. Ten wpis dotyczy tylko mirkoprzedsiębiorców.
Za mikroprzedsiębiorce uznaje się firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, maksymalne dofinansowanie to 324 tys. zł. Warunkiem udzielenia subwencji jest:
a) Spadek obrotów o minimum 25 % liczonych poprzez porównanie 2 miesięcy z tego roku lub miesiąca z tego roku i analogicznego z poprzedniego,
b) Nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
c) Beneficjent rzeczywisty płaci podatki w Polsce,
d) Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
e) Nie zaleganie z podatkami lub składkami ZUS na 31 grudnia 2019 r.
Na co można przeznaczyć subwencje?
a) Pokrycie kosztów prowadzenia działalność (z wyłączeniem możliwości zakupu innego przedsiębiorcy),
b) Spłata kredytów (w tym 25 % kredytu przed jej terminem)
c) Środki nie mogą być przeznaczone na płatności dla właściciela firmy lub osób z nim powiązanych.
Ile możemy otrzymać?
Kwota zależy od ilości pracowników i kwoty bazowej. Kwota bazowa ustalana jest z kolei w zależności od spadku obrotów, tj.:
a) przy spadku od 25 do 50 % – 12 tys. zł na pracownika,
b) przy spadku 50-75 % – 24 tys. zł na pracownika,
c) przy spadku powyżej 75 % – 36 tys. zł na pracownika.
Kiedy i ile muszę zwrócić?
Na pewno do zwrotu będzie 25 % subwencji. Z kolei 25 procent zostanie umorzone jeśli będziemy prowadzić działalność gospodarczą w terminie 12 miesięcy od jej udzielenia. Kolejno 50 % subwencji będzie bezzwrotne jeśli utrzymamy stan zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, jeśli go nie utrzymamy wysokość umorzenia będzie wyliczana proporcjonalnie, przy czym trzeba utrzymać co najmniej 50 % zatrudnienia.
Kiedy zwrot? W terminie 24 miesięcy, przy czym spłata zaczyna się od 13 miesiąca po otrzymaniu subwencji.
Czekamy teraz na szczegóły i uruchomienie programu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *