Umorzenie egzekucji i co dalej?

Z początkiem tego roku doszło do zmian w przepisach o egzekucji. Zaczęła obowiązywać nowa ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych. Obie te ustawy wprowadziły nowe rozwiązania, ale też nie rozwiązały wszystkich dotychczasowych problemów, a także – na szczęście nie – zlikwidowały dotychczasowych prawidłowych rozwiązań.
Ponieważ zdarza mi się dość często reprezentować dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, zwróciłem uwagę, że niewielu z nich wie jak się bronić w tym postępowaniu, jakie przysługują im prawa, oraz, że często są wykorzystywani przez ograny egzekucyjne.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że komornik kończąc sprawę ma ustalić opłaty egzekucyjne. Co istotne komornicy co do zasady ustalają je w kwocie netto do której doliczają stosowny podatek VAT. Takie postępowanie jest jednak nieprawidłowe, gdyż już od lat utrwalony jest w orzecznictwie pogląd zgodnie z którym opłata egzekucyjna jest ustalana już w kwocie brutto i nie można do niej doliczać podatku VAT. Niestety komornicy w większości do chwili obecnej nie zaakceptowali tej tezy i pobierają opłaty do których doliczają podatek VAT. Dłużnik może się przed tym obronić wyłącznie wnosząc skargę na czynności komornika. Opłata od skargi to 100 zł, a dzięki temu dłużnik może zaoszczędzić blisko ¼ opłaty.
Kolejno warto zauważyć, ze komornicy ustalają opłatę egzekucyjną w kwocie stanowiącej najczęściej równowartość 15 % kwoty dochodzonego roszczenia (zgodnie z poprzednio obwiązującymi regulacjami) lub 10 % przy egzekucji świadczeń pieniężnych (na gruncie nowej ustawy). Oczywiście opłaty te są odgórnie ograniczone, ale mogą sięgać do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niewielu dłużników zdaje sobie sprawę z faktu, że mogą wnieść do sądu wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej. Podstawą do obniżenia opłaty egzekucyjnej jest nakład pracy komornika (który sąd sam oceni na podstawie analizy akt sprawy) lub też sytuacja majątkowa i dochody dłużnika (które należy już wykazać). Sąd może dokonać znacznego obniżenia ww. opłaty. Co istotne wniosek ten jest nieodpłatny.
Jak widać nie warto akceptować rozstrzygnięć komornika, jeśli się z nimi nie zgadzamy warto je zaskarżyć. Jeśli potrzebują Państwo w tym zakresie pomocy, to zapraszamy 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.